Feiten en cijfers

Seksualiteit, genderrollen en weerbaarheid zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling van jongeren (Rutgers WPF, 2011). (Orthodox) christelijke jongeren zijn niet of nauwelijks voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit, waardoor zij risico lopen op onverwachte geslachtsgemeenschap, onveilige seks, ongewenste zwangerschappen en grensoverschrijdend gedrag.

Bijna 25 % van de (orthodox) christelijke leerlingen krijgt thuis geen seksuele voorlichting (Oosterwijk, et al, 2010). 50% van de leerlingen binnen een (orthodox) christelijke onderwijsinstelling geeft aan niet te communiceren over seksualiteit met ouders, vrienden of derden (Oosterwijk, et al, 2011). Er is sprake van een gebrek aan kennis over seksualiteit.

Ook is er sprake van een sterke beïnvloeding vanuit de media. Leerlingen komen in eerste instantie via de media aan beelden en opvattingen over seks(ualiteit). Ouders spelen over het algemeen een kleine rol, evenals de kerk en school. Het grootste gedeelte gaat in de media op zoek naar informatie (van Olst, 2012).

‘Mijn beeld over seksualiteit haal ik uit films van vrienden, sites van internet. Seks sites, deze bekijk ik met regelmaat.’ Jongen, 16 jaar)

8-12% van de (orthodox) christelijke jongeren is seksueel actief. Voor 30 % komt de eerste keer geslachtsgemeenschap onverwacht. Dit brengt een verhoogd risico tot onveilige seks met zich mee. Christelijke jongeren voor wie het geloof erg belangrijk is, zeggen iets vaker dat ze bij hun eerste geslachtsgemeenschap werden overgehaald of gedwongen dan andere jongeren. Ook hebben christelijke jongens voor wie het geloof erg belangrijk is, relatief vaak ervaring met gedwongen of ongewilde seks.

Daarnaast gebruiken christelijke meisjes voor wie het geloof erg belangrijk is, vaker geen anticonceptie bij de eerste geslachtsgemeenschap en ook vaker dan leeftijdsgenoten geen anticonceptie met de laatste partner (Seks onder je 25e, 2012). 5% van de christelijke mannen en 26% van de christelijke vrouwen geeft aan een negatieve seksuele ervaring te hebben gehad. 43% van deze mannen en 19 % van deze vrouwen geeft aan niet tevreden te zijn over de eigen zelfbeheersing qua seksualiteit. (Van Dijk, 2013)

55 % van de leerlingen binnen het (orthodox) christelijk onderwijs denkt dat homoseksualiteit af te leren of te genezen is. Slechts 45 % van de reformatorische leerlingen heeft de mening dat homosek-sualiteit geen ziekte is (Oosterwijk, e.a. 2010). Slechts 4 % van de ondervraagden orthodoxe christenen accepteert homoseksualiteit volledig (Roosevelt, 2009).

Weerbaar in Seksualiteit vindt het belangrijk om tegenwicht te bieden aan alle (onjuiste) informatie en beelden die de media meegeven aan de leerlingen.

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit 06 1994 9303 info@weerbaarinseksualiteit.nl

  

9 + 7 =

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

Bericht

5 + 7 =