Onderbouwing

Activerende didactiek en coöperatief leren  

Passief leren en kennis vergaren leidt misschien tot veel weten, maar er is pas sprake van echte kennis wanneer de leerling ook kan uitleggen waarom het weet wat het weet en hier argumenten voor kan aandragen. Er is op allerlei manieren geprobeerd om het actieve leren bij leerlingen te stimuleren.

In de lesmethodes zijn verschillende werkvormen opgenomen die de leerling op diverse manieren uitdagen kennis tot zich te nemen en ervaring op te doen. Zo zijn er momenten van brainstormen, uitwisseling van kennis in duo´s, plenaire besprekingen van opdrachten, discussiemomenten en groepsgesprekken. Daarnaast zijn er individuele opdrachten, samenwerkingen in teams van vier personen en opdrachten waarbij de leerling fysiek in actie moet komen en op zichzelf moet reflecteren. Door deze variëteit aan werkvormen hoopt de methode de leerling echte kennis van seksualiteit te geven.

Handboek docent

Uit onderzoek is gebleken dat docenten in het voortgezet onderwijs moeite hebben met het bespreken van onderwerpen op het gebied van seksualiteit, zoals onderwerpen die raken aan de belevingswereld en persoonlijke ervaringen van jongeren, maagdelijkheid en homoseksualiteit. Om docenten goed toe te rusten om taboe onderwerpen bespreekbaar te maken biedt het handboek concrete en uitgewerkte werkvormen, tips en adviezen voor het omgaan met sfeer en groepen.

Onderbouwing

De lesmethodes zijn theoretisch onderbouwd. Er is uitgegaan van een aantal principes. Zo is er geprobeerd de lessen leerdynamisch te maken en de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. In welke fase zitten zij, waar hebben zij behoefte aan. Er is gekeken naar welke elementen werkzaam zijn in de methode Be-Loved. Hieronder volgen een aantal van deze elementen:

– Bevordert open houding en open communicatie ten aanzien van taboeonderwerpen seksualiteit en seksuele diversiteit.

– Beïnvloed een positieve seksuele ontwikkeling van leerlingen door structurele aandacht voor seksuele en relationele vorming.

– Persoonlijke betrokkenheid op de thema’s wordt vergroot doordat er ruimte is voor persoonlijke inbreng van docenten en leerlingen.

– De kennisoverdracht is gekoppeld aan de belevingswereld, vraag en persoonlijke ervaringen van jongeren.

– Vergroot eigen effectiviteit door aanleren van (communicatieve) vaardigheden.

Wilt u meer weten over de wetenschappelijke onderbouwing van deze lesmethode? U kunt deze bij ons opvragen. *

*alleen op te vragen voor scholen

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

  

14 + 8 =