Praktijk

Be-Loved wordt uitgevoerd door docenten van de betreffende school. De school bepaalt (in overleg met WiS) binnen welk lesaanbod dit ingebed zal worden. In sommige gevallen wordt er gebruikgemaakt van de mentoruren, maar het kan ook binnen de vakken verzorging, levensbeschouwing, biologie of maatschappijleer worden ondergebracht.

WiS biedt een korte docententraining aan voor de docenten waarin zij worden voorbereid op het geven van de lessen Be-Loved.

De docent geeft de lessen met behulp van de ondersteunende materialen (Powerpointpresentatie/ digitaal materiaal voor op het digibord). De directeur, teamcoördinatoren en/of zorgcoördinatoren monitoren de uitvoering en kunnen hierbij gebruikmaken van ondersteuning vanuit WiS.

Maatwerk
Voor of na de uitvoering van de lessen kunnen er wijzigingen worden aangebracht. Er is maatwerk mogelijk. Dit houdt in dat er geschoven kan worden met thema´s en dat sommige onderdelen samengevoegd kunnen worden. De praktijk wijst uit dat deze flexibele toepassing of opzet de inbedding binnen het huidige aanbod bevordert. Op basis van de evaluaties met docenten kunnen er ook aanpassingen worden gedaan.

Ouderavonden
WiS verzorgt ouderavonden. Tijdens deze ouderavond maken ouders kennis met het materiaal en gaan ze met elkaar in gesprek over het onderwerp seksualiteit. Ook door opdrachten in het lesmateriaal worden de ouders/verzorgers betrokken bij de uitvoering van de lessen. Vraag naar de mogelijkheden voor uw school.

Docentenportal
Op de portal vinden docenten binnen het VO meer informatie en extra materialen ter ondersteuning van de lessen Be-Loved. De docenten die werken met de materialen maken hier een account aan en krijgen zo toegang tot extra werkvormen en de laatste updates en ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit. Ook kunnen docenten hier webinars volgen.

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

  

13 + 4 =