Waarom

Sinds 2010 wordt er binnen het voortgezet onderwijs gebruikgemaakt van de lesmethode Be-Loved. De materialen worden veelvuldig ingezet en in de afgelopen jaren is het bereik hiervan enorm gegroeid. Er zijn veel honderden docenten getraind, ouders voorgelicht en duizenden jongeren gevormd.

Lessen over seksualiteit en weerbaarheid binnen het voortgezet onderwijs zijn van groot belang. Leerlingen groeien namelijk nog steeds op met weinig tot geen kennis over de manier waarop ze met seksualiteit en hun eigen seksuele ontwikkeling om moeten gaan. Ze groeien op in een sfeer van onveiligheid en taboe. Ze weten inmiddels mogelijk meer over de technische kant van seksualiteit, maar voor velen is de duiding en waardering ervan in de praktijk moeilijk.

‘Ik zou willen weten waar de grens ligt en hoever je mag gaan. Het is meteen seks mag niet en niet over de stappen ertussen. Het wordt meteen verboden, maar de stappen ertussen worden ook verboden en daar wordt niks over gezegd. Terwijl daar ook aandacht aan moet worden besteed.’ (Meisje, 16 jaar)

Veel voorlichtingsmateriaal gaat voorbij aan de heersende normen en waarden in deze subcultuur en vinden geen ingang. Het is belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen en dat ze zicht krijgen op de eigen weerbaarheid. Ze moeten kunnen oefenen met (seksueel) weerbaar gedrag. Ook de relatie tussen geloof en seksualiteit en de relevantie daarvan voor het eigen leven komt aan de orde.

De leerlingen ontvangen jaarlijks basisinformatie over seksualiteit en aanverwante thema´s en krijgen zicht op hulpverlenende organisaties en beschikbare informatiebronnen. Op deze manier wordt hun kennis vergroot. Zo weten de leerlingen na de lessen bijvoorbeeld wat er wordt bedoeld met grensoverschrijdend gedrag en hoe ze dit in de eigen omgeving kunnen herkennen. Daarnaast wordt er in het lespakket aandacht besteed aan hetgeen in de Bijbel over seksualiteit te vinden is en op welke wijze dit relevant is voor het eigen leven. Bovendien zijn de leerlingen zich bewust van de (eigen) houding en uitstraling en krijgen ze meer zicht op de eigen grenzen, ook online. In alle modules zit het recht op een eigen mening verweven. Er is een constante stimulans om (onder andere hierover) in gesprek te gaan met elkaar.

Het lespakket Be-Loved heeft als doel om scholen zelf in staat te stellen aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door het lespakket op te nemen in het bestaande curriculum, docenten te trainen en ouders erbij te betrekken. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Mijn persoonlijke mening is dat de lessen heel goed in elkaar zitten en zeker gegeven moeten blijven worden. Op een heel integere manier worden de zaken rond seksualiteit aan de orde gesteld. En de manier waarop dit gebeurt, nodigt de leerlingen uit op een positieve manier over mee te denken. (Docent)

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

  

11 + 10 =