Wat is het

Het is belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag. De interventie brengt een dialoog op gang over (gezonde) seksualiteit en de wijze waarop deze wordt benaderd en geïnterpreteerd door de huidige samenleving/media.

De lesmethodes Living Loving, Be-Loved en Stay Be-Loved hebben als doel om scholen zelf in staat te stellen aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door de lesmethode op te nemen in het bestaande curriculum, docenten te trainen en ouders erbij te betrekken. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Mijn persoonlijke mening is dat de lessen heel goed in elkaar zitten en zeker gegeven moeten blijven worden. Op een heel integere manier worden de zaken rond seksualiteit aan de orde gesteld. En de manier waarop dit gebeurt, nodigt de leerlingen uit op een positieve manier over mee te denken. (Docent)

Doel

De leerlingen binnen het voortgezet onderwijs verwerven meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding, waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.

Wetenschappelijk onderbouwd

De lesmethodes Living Loving en Be-Loved zijn theoretisch onderbouwd. Zie voor meer informatie bij ‘Onderbouwing’.

Beide lesmethodes bestaan uit vier modules

Een lesmodule is inzetbaar binnen het daarvoor bestemde leerjaar. De lesmodules zijn ook afzonderlijk van elkaar in te zetten en worden na implementatie door WiS (interventie-eigenaar) geëvalueerd met de uitvoerende docenten van de school. Vervolgens worden de (eventuele) feedback en opmerkingen verwerkt in het definitief aan de school op te leveren materiaal. Het materiaal is geschikt voor VMBO en HAVO/VWO.

Materiaal

4 docentenhandleidingen, 4 werkboeken, digitaal materiaal, ondersteunend beeldmateriaal, docentenportal

Module 1:

Dit materiaal is geschikt gemaakt voor leerlingen in de leeftijd van 11-12 jaar. Dit komt tot uiting in het accent dat gelegd wordt op de wijze van onderwijs, uitleg en kennisoverdracht. Deze module betreft vijf lessen van 50 minuten.

Thema: Algemene seksualiteit & eigen seksualiteit

Deelthema’s: verliefdheid, seksuele gevoelens, diversiteit, verschillen tussen jongens en meisjes, veranderingen, eigenwaarde, grenzen en grooming.

Module 2
Dit materiaal is geschikt gemaakt voor leerlingen in de leeftijd van 13 jaar. In deze module ligt het accent op bewustwording van de eigen leefomgeving en het eigen gedrag. Het betreft vijf lessen van 50 minuten.

Thema: Maatschappij & weerbaarheid

Deelthema’s: uiterlijk, kleding, grenzen, nee zeggen, real-life vs online, zelfwaardering en sexting.

Ik vind het een heel mooie methode waar goed mee te werken is. Het spreekt de jongeren aan. (Docent)

Module 3

Dit materiaal is geschikt gemaakt voor leerlingen in de leeftijd van 14-15 jaar. Dit komt onder andere tot uiting in de keuze van onderwerpen en de manier van verwerken. Ook wordt er van de leerlingen een bepaalde mate van reflectie verwacht. De module betreft vijf lessen van 50 minuten.

Thema: Relaties

Deelthema’s: verkering, internetseks, afhankelijkheidsrelaties, loverboys-mensenhandel, misbruik, huiselijk geweld en single zijn.

Module 4

Dit materiaal is geschikt gemaakt voor leerlingen in de leeftijd van 15-16 jaar. In deze module ligt het accent op eigen keuzes, verantwoor¬delijkheid en autonomie. Het gaat om vijf lessen van 50 minuten.

Thema: Seksualiteit

Deelthema’s: diversiteit, relaties, porno, dwang, seksualiteit in relaties, verlangen en wensen

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

  

10 + 9 =