Lesmethode

Lesmethode

Opbouw

De interventie bestaat uit vier lesmodules. Een lesmodule is inzetbaar binnen het daarvoor bestemde leerjaar. De lesmodules zijn ook afzonderlijk van elkaar in te zetten en worden na implementatie door WiS (interventie-eigenaar) geëvalueerd met de uitvoerende docenten van de school. Vervolgens worden de (eventuele) feedback en opmerkingen verwerkt in het definitief aan de school op te leveren materiaal. De lesmethode is beschikbaar in twee versies: VMBO – HAVO/VWO.  

Materiaal

4 docentenhandleidingen, 4 werkboeken, digitaal materiaal, ondersteunend beeldmateriaal.

Overzicht lespakket Be-Loved

Klas 1

Algemene seksualiteit & eigen seksualiteit

Thema’s als verschillen tussen jongens en meisjes, veranderingen, eigenwaarde, grenzen en grooming.

Klas 2

Maatschappij & weerbaarheid

Thema’s als uiterlijk, kleding, grenzen, nee zeggen, zelfwaardering en sexting.

Klas 3

Relaties

Thema’s als verkering, internetseks, afhankelijkheidsrelaties, loverboys-mensenhandel, misbruik, huiselijk geweld en single zijn.

Klas 4

Seksualiteit

Thema’s als homoseksualiteit pornografie, dwang, seksualiteit in relaties, huwelijk en relatie.

 

Ik vind het een heel mooie methode waar goed mee te werken is. Ook de Bijbelgedeelten hierbij spreken de jeugd aan. (Docent)

 

Dit zeggen de docenten en leerlingen over Be-Loved.

Volgens de docenten die met Be-Loved werken, draagt de lesmethode bij aan het weerbaarder worden van de leerlingen. De kennis van de leerlingen is volgens hen vergroot, waardoor ze anders kunnen gaan handelen. Ook heeft het onderwerp meer openheid gekregen en is het bewustzijn onder de leerlingen vergroot. Methodisch vinden de docenten de lesmethode goed doordacht. De structuur is goed bruikbaar.

De lesmethode Be-Loved heeft als doel om scholen zelf in staat te stellen aan­dacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door de lesmethode op te nemen in het bestaande cur­riculum, docenten te trainen en ouders erbij te betrekken. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Mijn persoonlijke mening is dat de lessen heel goed in elkaar zitten en zeker gege­ven moeten blijven worden. Op een heel integere manier worden de zaken rond seksualiteit aan de orde gesteld. En de manier waarop dit gebeurt, nodigt de leerlingen uit op een positieve manier over mee te denken. (Docent)

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

  

9 + 14 =