Tips

Een veilige sfeer is essentieel om het thema seksualiteit te bespreken. Hieronder volgen een aantal tips en adviezen.

Het maken en nakomen van afspraken bevordert de veiligheid en een goede sfeer.
Stimuleer de leerlingen om actief deel te nemen en probeer alle leerlingen te betrekken bij discussies en groepsgesprekken.
Wanneer een leerling er de voorkeur aan geeft om te luisteren, dwing hem/haar dan niet om te praten. Veel leerlingen zijn niet gewend om serieus over seks te praten. Ze kunnen ook negatieve seksuele ervaringen hebben!
Wees alert op reacties en signalen van leerlingen. Knoop, indien nodig, een gesprek aan met een leerling. Voorkom echter dat u in een hulpverleningsrol stapt, in zo´n geval kunt u de leerling het beste doorverwijzen.
Ga serieus in op vragen en geef eerlijke antwoorden. Over het algemeen zitten leerlingen niet te wachten op intieme informatie van u, maar herinneringen uit uw eigen jeugd kunnen wel helpend zijn. Gebruik eenvoudige taal, maar kies wel woorden waar u zich prettig bij voelt.
Stel open en uitnodigende vragen als: Hoe vond je dat? Kun je daar meer over vertellen? Op deze manier kunt u dieper ingaan op het onderwerp. Als blijkt dat de kennis niet juist of beperkt is, vul deze dan aan met informatie. Stimuleer de leerlingen ook om vragen aan elkaar te stellen met daarbij de mogelijkheid om geen antwoord te geven.

Seksuele diversiteit

In iedere klas zitten wel leerlingen die verwarrende seksuele gevoelens ervaren: homoseksueel, biseksueel. Neem het verhaal van de jongere serieus! De jongere die aangeeft homoseksuele gevoelens te hebben, kan het op emotioneel vlak moeilijk hebben. Dit kan te maken hebben met schaamte, angst, schuldgevoelens of depressiviteit. Laat door je houding en woorden zien dat je hem/haar wilt steunen. Kies het goede moment uit om raad te geven.

Schaamte en schroom

Doordat de meeste leerlingen niet gewend zijn om op een serieuze manier over seks te praten zal er veel schaamte en schroom zijn onder leerlingen om hierover te spreken. De schroom op zich is heel begrijpelijk, het gaat om iets persoonlijks wat hen kwetsbaar maakt.

Voor de weerbaarheid van leerlingen is het belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om open over seksualiteit te spreken, een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag.

‘Ik vond het erg fijn dat er heel open over seksualiteit werd gepraat.’ (Meisje, 13 jaar)

Contact gegevens:

Weerbaar in Seksualiteit
06 1994 9303
info@wiseducatie.nl

Bericht

11 + 2 =